Platobné a dodacie podmienky

1. Platobné podmienky

Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Kupujúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Typ platby:

-        Platba na dobierku (pošta/kuriér, platba v hotovosti)

-        Platba na dobierku (doručenie na poštu, balíkobox, platba kartou)

-        Platba v hotovosti (osobný odber)

-        Bankový prevod (osobný odber, doručenie kuriérom)

 

Platba na dobierku

Za Tovar v prípade dobierky je potrebné zaplatiť v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriérskej spoločnosti/Slovenskej pošty. Na pošte alebo v balíkoboxoch je možná platba kartou.

Platba v hotovosti

Za Tovar v prípade osobného odberu je možné zaplatiť aj v hotovosti alebo kartou.

Bankový prevod

Platba prevodom na bankový účet v tvare IBAN: SK26 7500 0000 0040 1742 9178 BIC: CEKOSKBX. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol = číslo faktúry, ktorý je dôležitý pre priradenie platby k Objednávke. Tovar je odoslaný až po pripísaní platby na bankový účet Predávajúceho.

 

2. Dodacie podmienky

Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia Tovaru:

Spôsob dopravy

Hodnota objednávky

Cena dopravy

Osobný odber

Všetky objednávky

0 €

Slovenská pošta

do 50 €

3 €

Slovenská pošta

Nad 50 €

0 €

Slovenská pošta/kuriér

do 50 €

5 €

Slovenská pošta/kuriér

Nad 50 €

0 €

 

Osobný odber

Osobný odber je možný na Odbernom mieste, ktorým je predajňa Predávajúceho RIA spol. s r.o., Podzáhradná 106, 821 06 Bratislava, a to v čase od 8.00 do 16.00 hod. Tovar je pripravený na prevzatie na Odbernom mieste nasledujúci pracovný deň po expedovaní Tovaru zo skladu. V prípade osobného odberu bude Tovar pre kupujúceho uložený na Odbernom mieste počas 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo Kupujúcemu oznámené, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ Tovar v tejto lehote Kupujúci neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu Tovar až po riadnom uhradení Kúpnej ceny.

 

Kuriérska spoločnosť

Dodanie Tovaru zabezpečuje spoločnosť Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S. (ďalej len „kuriérska spoločnosť“).

Kuriérska spoločnosť štandardne doručuje nasledujúci deň po expedovaní zo skladu Predávajúceho. Tovar je doručovaný v pracovné dni. O stave objednávky a doručení zásielky je Kupujúci priebežne informovaný emailom. Zásielku je možné sledovať cez internet na základe jej čísla na stránke kuriérskej spoločnosti. Pred doručením zásielky bude Kupujúci telefonicky kontaktovaný kuriérom.