Reklamačný formulár

 

Číslo Objednávky:

 

Identifikačné údaje Kupujúceho:

 

meno a priezvisko:

adresa bydliska:

ulica:

číslo:

PSČ:

Mesto:

Štát:

 

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

 

Identifikačné údaje reklamovaného Tovaru:

 

 

 

 

Dôvod vrátenia Tovaru vrátane opisu vady Tovaru:

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis Kupujúceho: ...........................................................................................